Gasnätet Stockholm

Det är Gasnätet Stockholm som äger och driver gasledningarna i Stockholmsområdet och som leder gasen till dig.

Gasnätet Stockholm AB

Gasnätet Stockholm AB äger gasnätet i Stockholmsområdet och ansvarar för utveckling, drift och underhåll av dem. Gasnätet består idag av ca 50 mil gasrör för stadsgas i Stockholm, Solna och Sundbyberg samt ett 4 mil långt fordonsgasnät.

Se gasnatetstockholm.se
Gasnätet i Stockholm