Miljöpolicy för Digital Island AB

Vi på Digital Island AB är vi djupt engagerade i att skydda vår planet och främja hållbara affärspraktiker.
<strong>Miljöpolicy för Digital Island AB</strong>

Vi på Digital Island AB är vi djupt engagerade i att skydda vår planet och främja hållbara affärspraktiker. Vi förstår att varje företags handlingar har en inverkan på miljön, och vi strävar efter att minska vårt ekologiska fotavtryck genom att vidta proaktiva åtgärder inom alla aspekter av vår verksamhet.

Vårt åtagande:

 1. Hållbar energianvändning: Vi strävar efter att använda energieffektiva lösningar i våra kontor och arbetsutrymmen. När det är möjligt väljer vi förnybara energikällor.
 2. Minskning av avfall: Vi implementerar återvinningsprogram och uppmuntrar våra anställda att minska, återanvända och återvinna. Digitala lösningar prioriteras för att minska behovet av pappersanvändning.
 3. Ansvarsfulla inköp: När vi köper varor och tjänster prioriterar vi leverantörer som har en tydlig miljöpolicy och som delar våra värden kring hållbarhet.
 4. Koldioxidutsläpp: Vi strävar efter att minska våra koldioxidutsläpp genom att välja miljövänliga transportalternativ och genom att uppmuntra digitalamöten när det är lämpligt.
 5. Hållbart webbhotell: Alla våra kunders hemsidor är hostade på vårt webbhotell som använder Google Clouds datacenter, vilka är bland de mest miljövänliga i världen. Detta återspeglas i det faktum att vi är stolta över att vår underleverantör Templ.io hostar GreenPeace’s hemsidor, eftersom de specifikt valde att endast använda GCP på grund av dess miljövänliga åtaganden.
 6. Översyn och förbättring: Vi kommer regelbundet att granska och uppdatera vår miljöpolicy för att säkerställa att vi kontinuerligt förbättrar våra hållbarhetsinsatser.

Vi på Digital Island anser att det är vårt ansvar att agera som förespråkare för miljön. Genom att införliva hållbarhet i kärnan av vår verksamhet hoppas vi inspirera andra att göra detsamma och tillsammans göra en positiv förändring för vår planet.

Relaterade blogginlägg

Vi är här för att hjälpa dig växa, kontakta oss!

Ring, maila eller kom förbi vårt kontor på Salagatan 23. Du är alltid välkommen!

  Ring eller maila oss på: 

  +46 73 987 96 53 

  info@digitalisland.se