Hur du väljer ut en bra SEO-byrå

Om du är på jakt efter en riktigt bra SEO-byrå för att optimera din webbsida då är det mycket viktigt att du går igenom denna guide.
Hur du väljer ut en bra SEO-byrå

Om du är på jakt efter en riktigt bra SEO-byrå för att optimera din sajt är det mycket viktigt att du är medveten om att det finns lika många fallgropar som det finns minor.
Därför bör du inte låta dig ryckas med av löften om guld och gröna skogar i form av snabba topprankningar på inte minst Google inom bara några veckor eller till och med dagar, ty dessa byråer är som regel oseriösa och kommer att dränera din sajt, ditt förtroende och din budget.

Samtidigt är det av allra största vikt att arbeta strukturerat med just SEO för att driva organisk trafik av hög kvalitet till din sajt som resulterar i kundförfrågningar och/eller försäljning.

Detta är särdeles viktigt under en recession.

Det spelar faktiskt ingen roll vilken bransch eller inom vilket industrisegment som du är aktiv inom. Storleken på ditt företag spelar heller ingen roll, ty SEO gör att dina potentiella kunder hittar dig precis i det ögonblick som de söker på dina tjänster, dina produkter och din spetskompetens.
Det kan ju även tänkas att du redan är förtrogen med grundläggande SEO-arbete såsom länkbyggning och reseach om nyckelord.
Det är också möjligt att du redan exekverar SEO för ditt företags räkning utan att ta fackmannahjälp i anspråk. Givetvis är det ingenting som hindrar dig från att göra det. Inte desto mindre brukar alla företag förr eller senare behöva anlita specialisthjälp för att strömlinjeforma processen.
Detta kommer av det faktum att när du har sett den första tillströmningen av av trafik till din sajt efter att ha genomfört det första och grundläggande SEO-arbetet kommer du att behöva anlita experthjälp för att ta din sajt till nästa nivå.
Om du underlåter att anlita experthjälp kan din sajts organiska tillväxt mycket komma att stagnera, vilket du inte har råd med oavsett konjunkturen, men speciellt inte under en recession.
Och har din sajt stagnerat kommer det att bidra till att dina konkurrenter lättare slår dig ur brädet genom att exempelvis ta dina kunder ifrån dig. Förvisso ett mardrömsscenario, men det finns faktiskt en större fara än detta.
Ty föreställ dig att du har anlitat en svindyr SEO-byrå som inte bara överfakturerar dig, utan samtidigt förstör din sajt.
Detta händer bara alltför ofta, varför SEO-byråer följaktligen ofta betraktas som potentiella skojare.
Så hur kan du då hitta en SEO-byrå som du kan lita på? Vad är det som utmärker sådana byråer och hur undviker du blodsugare innan de får tillgång till din kreditkortsinformation ? Just detta kommer vi att ta under luppen i nedanstående checklista som du kan betrakta som ett slags lackmustest för att kunna identifiera kompetenta SEO-byråer som kan boosta din orderingång.

 1. Bra SEO-byråer tillhandahåll en bra upplevelse
  Det allra första som du måste göra är att kontrollera innan du tar in en SEO-byrå och att du kontrollerar deras praktiska erfarenhet. Detta då ju alla byråer påstår sig vara de allra största experter på området ifråga, men har de de facto ett track record, en praktisk erfarenhet som underbygger deras postulat?
  Detta måste du alltid verifiera.
  2012 kom förvisso Googles Penguin-uppdatering som syftade till att komma åt de SEO-byråer som fortfarande använde sig av illegitim och skadlig SEO, så kallad Black Hat SEO. Emellertid finns det fortfarande SEO-byråer som använder av denna slags SEO.
  På basis av detta bör du säkerställa att din leverantör vet vad som fungerar idag och alls inte föreslår något förhistoriskt länkbygge som mycket väl kan förstöra din sajt för alltid. Således bör en SEO-byrås arbetsprofil vara avsevärt mer avancerad än bara ett OCR-nummer och basala SEO-tjänster, ty det rör ju sig om att hjälpa sina kunder att implementera hållbara och solida strategier. Det rör sig även om att hjälpa sajten att navigera genom sökmotorns alla algoritmuppdateringar och hård konkurrens.
  Bara en erfaren SEO-byrå kommer att kunna guida dig hela vägen till mållinjen.

 2. De bästa SEO-byråerna säkerställer tjänster och resultat som gör kunderna supernöjda
  Vilken som helst SEO-byrå kan tala om vad de kan göra för din sajt. Dock är det viktigt att du i det sammanhanget frågar dem hur de har hjälpt sina kunder.
  Du bör nämligen ha i åtanke att en bra SEO-byrå tillhandahåller kundcase och gärna visar sin kundportfölj. Samtidigt bör du inte förvänta dig att samtliga SEO-projekt lyckas fullt ut bör du alltså säkerställa att byrån ifråga de facto levererar mätbara och konkreta resultat. Tag därför referenser.
  Tag dessutom byråns alla postulat med en ordentlig nypa salt och kontrollera att kundcasen är verkliga.

 3. En riktigt bra SEO-byrå vinnlägger sig alltid om att förstå dig, ditt företag, dina kunder och dina utmaningar så väl som möjligt
  Om du tänkte att SEO enbart rör sig om att ranka högt på sökmotorerna, det vill säga först och främst Google, eller att det rör sig om att få en massa trafik är det viktigt att du snarast tänker om.
  SEO har nämligen avsevärt fler syften än så, nämligen att generera relevant organisk trafik som konverterar, att ranka högre än konkurrenterna, stärka ditt varumärke och exekvera bra kampanjer som genererar kundförfrågningar. Därför måste du även testa din potentiella leverantörs förståelse på djupet.
  Inte sällan gör påstår just SEO-säljare att deras byrå minsann behärskar samtliga SEO-discipliner, var för det är desto viktigare att du vid just dessa samtal förmår utröna vilka resultat som du kan förvänta dig. Därför bör du fråga om exempelvis On-Page SEO, Off Page SEO och likaså tekniska aspekter.
  On-Page SEO är SEO-åtgärder som genomförs på själva sajten done within the website, like meta tags, HTM, på själva hemsidan och exempel på detta är hyperlänkar, interna länkar et cetera. Off-Page SEO å andra sidan innebär åtgärder som genomförs utanför själva hemsidan såsom backlinks av hög kvalitet, länkbyggning et cetera.
  Med andra ord är det viktigt att din SEO-leverantör kan detta på sina fem fingrar och förmår redogöra för ovanstående på ett vederhäftigt sätt.

 4. Säkerställ att SEO-byrån har en vederhäftig plan som infriar dina förväntningar
  Att anlita en SEO-leverantör eller en individuell SEO-expert är aldrig en absolut garanti för lyckade resultat för ditt företag.
  Det är förvisso svårt och vanskligt att veta huruvida en SEO-strategi kommer att bli framgångsrik eller ej. Inte desto mindre och just precis därför måste du veta exakt vad byrån eller konsulten ifråga kommer att erbjuda dig.
  Således är det superviktigt att du redan från början sätter upp tydliga, konkreta och mätbara mål.
  När du så har vidarebefordrat dina behov och specifikationer till din potentiella leverantör bör vederbörande kunna visa dig en noggrann plan för hur dina målsättningar kommer att uppnås.
  Om någon på basis av din kravspecifikation säger någonting i stil med att han/hon kan garantera en ökad trafik inom 5-6 månader, så är det inte tillräckligt, för du behöver avsevärt mer specifika resultat än så. Detta bör under alla omständigheter vara någonting i stil med att den organiska trafiken ska öka med 10-12% increase per månad. Din SEO-leverantör måste alltså uttrycka sig i mycket konkreta termer.

 5. Bra SEO-företag använder sig av de bästa SEO-metoderna
  Oavsett hur kvalificerad en SEO-expert är förhåller det sig som så att om han/hon inte följer Googles och de övriga sökmotorernas riktlinjer kommer din sajt att gå kräftgång i och med att den förlorar både trovärdighet och besökare, vilket i sin tur kommer att påverka både ditt varumärke och ditt slutresultat negativt. Och kundförfrågningarna kommer att lysa med sin frånvaro.
  Vidare är det förvisso sant att SEO-expert inte har någon som helst kontroll över nya riktlinjer från inte minst Google, men även Bing, så måste de inte mindre var desto mer proaktiva för att både förutse och snabba på att anpassa sig och sitt arbetssätt till nya riktlinjer och förhålla sig till uppdateringarna.

  Låt dig således aldrig förledas till att tro SEO-företag som garanterar dig snabb och enkel organisk trafik. Ty om så är fallet kan det mycket väl vara så att de SEO-företagen använder sig av svarthatts-SEO (Blackhat SEO) för att att snabbt öka trafiken till din webbplats.
  Uttrycket Blackhat kommer ursprungligen från Vilda Västern-filmer i vilka skurkarna bar svarta hattar. Svarthatts-SEO är således illegitima SEO-metoder som inte minst Google kommer att straffa dig och din webbplats för. Var därför mycket uppmärksam på att SEO-experten som du anlitar undantagslöst håller sig till riktlinjerna och aldrig tar några genvägar.

 6. Ledande SEO-företag sörjer alltid för proaktiv skriftlig och muntlig återkoppling
  Innan du tar in en SEO-leverantör måste du likaledes säkerställa att undantagslöst erhåller konsekventa och följdriktiga avrapporteringar – både om hur det generella arbetet avlöper och i synnerhet hur dina kampanjer presterar.
  Kom därför att ett bra SEO-företag alltid skickar dig en vederhäftig och lättfattlig rapport om hur deras arbete fortskrider samt att de självmant föreslår muntliga redogörelser. Det kan nämligen hända att du snavar över SEO-leverantörer som enbart rapporterar när kunden ber om det. Sådana SEO-företag brukar dessutom underprestera samtidigt som de bortförklarar misstag och bakslag.
  Sådana företag bör du inte samarbeta med. Istället bör du samarbeta med SEO-företag som tillhandahåller regelbunden avrapportering – både muntligen och skriftligen.
  Kommunikationen från byrån är också essentiell när du väljer ut en SEO-byrå. Du bör nämligen säkerställa att byrån ifråga de facto har SEO-experter som vinnlägger sig om att kommunicera som sig bör och som samtidigt säkerställer att alltid förstår SEO-planen till fullo. Något ringare bör du inte acceptera.

 7. Frågor som du alltid bör ställa för att kunna hitta rätt SEO-partner
  Därmed kommer vi till den alltavgörande frågan: hur ska du kunna veta att du hittat rätt SEO-partner?
  Du bör under alla omständigheter ställa vederbörande följande 15 frågor.

  • Vilka SEO-tjänster tillhandahåller ni?
   SEO inbegriper många olika aspekter såsom länkbyggande, kontakt med bloggare, gästpostning, innehållsskrivande och marknadsföring med mera. Alla SEO-företag erbjuder inte alla dessa tjänster.
   Om du till exempel behöver tjänster för länkbyggande är det ingen idé att välja en byrå som erbjuder tjänster för innehållsskrivning och marknadsföring. Kontrollera därför om företaget erbjuder specifika SEO-tjänster som ditt företag behöver.
   Om du tror att dina SEO-behov kommer att variera från tid till annan är det bäst att leta reda på en byrå som erbjuder alla tjänster under ett och samma tak. På så sätt slipper du besväret att anlita en annan tjänsteleverantör för ett nytt SEO-behov.

  • Hur länge har ni arbetat med SEO?
   SEO-charlataner kommer knappast att ha jobbat särskilt länge inom branschen eller ha någon sammanhängande närvaro eller någon enhetligt track record.
   Fråga därför din potentiella SEO-leverantör hur länge han/hon och firman har varit med och gör samtidigt en bakgrundskontroll för att verifiera detta..
   Se därför till att välja en SEO-byrå som har en verifierbar expertis och erfarenhet istället för att satsa på uppstartsföretag med minimal erfarenhet.
   Ty etablerade SEO-byråer har sannolikt arbetat med företag som ditt. De kommer därför att kunna ta itu med dina utmaningar när det gäller SEO på ett effektivt sätt och lösa uppgiften framgångsrikt. Du kan inte förvänta dig samma sak av nya SEO-byråer.

  • Vilka är era kunder och vilka resultat har ni skapat för dem?
   Både befintliga och före detta kunder till en SEO-byrå samt utlåtanden säger vanligtvis väldigt mycket om SEO-byrån.
   Ett bra SEO-företag kommer utan betänkligheter och med största nöje att visa dig vilka kunder som de har hjälpt att uppnå vilka mätbara resultat och vilka framgångar, inte minst i form av ökad konvertering och försäljning. Ty det SEO-företaget vet hur de kommer att vinna ditt förtroende.
   Nej, du behöver förvisso inte kontrollera hela firmans kundstock, men be i alla fall om att få tala med två, tre av deras kunder och fråga dessa på djupet om hur SEO-företaget har skapat mätbar affärsnytta för dem.
   Om SEO-företaget ifråga däremot svävar på målet om ovanstående bör du omedlebart utesluta ett samarbete med dem.

  • Hur kommer ni att förbättra min SEO-rankning?
   Ingen seriös SEO-byrå kommer att kunna ge dig något definitivt svar på den frågan utan att ha noga utröna och analysera exakt vilket problemet är med din webbplats.
   Dock kommer deras svar att med all önskvärd tydlighet visa dig hur vederhäftiga deras arbetsprocesser de facto är.
   Det är nämligen så att varje bra SEO-företag genomför en fullständig webbplatsanalys, det vill säga att deras expert genomsöker alla sidor som vederbörande hittar på din webbplats och sedan ger dig en övergripande poäng för webbplatsens SEO-hälsa, visualiserar nyckeltal i diagram, flaggar för alla möjliga SEO-problem och ger dig rekommendationer om hur du åtgärdar dem. Det gäller nämligen att identifiera roten till det onda, det vill säga varför din webbplats rankar lågt eller inte rankar alls. På basis av denna analys kommer SEO-företaget att rekommendera en SEO-strategi (som ofta fokuserar på länkbygge och/eller nyckelord) för att säkerställa att din webbplats presterar på först och främst Google. Och nämner byrån Bing bör du vara medveten om att Bing har en försvinnande liten marknadsandel i vårt land. Det är alltså Google som du bör fokusera på. I alla fall inledningsvis.
   Viktigt: i det fallet att länkbyggande är det som din webbplats behöver, så måste du säkerställa att din SEO-leverantör bygger ett högkvalitativt länksystem från auktoritativa webbplatser: du bör nämligen hålla i minnnet att länkar av låg kvalitet skadar din webbplats trovärdighet i Googles optik och att detta förr eller senare leder till att webbplatsen straffas av Google.
   Om din SEO-partners svar på denna fråga vävs in i ovanstående kontext kan du vara förvissad om att de vet vad de gör och att de har hög etik samt att du kan lita på dem. Skulle vederbörandes svar tvärtom sväva på målet och/eller inte verkar helt övertygande, så är detta en röd flagga.

  • Kan du garantera att jag kommer att hamna på första plats på Google?
   Detta är det ojämförligt bästa sättet att kunna identifiera oseriösa SEO-företag på ett tidigt stadium.
   Google uppdaterar nämligen kontinuerligt sina algoritmer för att säkra en bättre användarupplevelse. Det är förvisso möjligt för SEO-byråer att vara dessa algoritmer på spåret och optimera webbplatser i förhållande till dessa kan och bör ingen postulera att han/hon skulle kunna Google-algoritmerna utantill, vilket i sin tur är anledningen till att SEO-arbete vanligtvis bär frukt efter flera månader.
   Således kan ingen SEO-byrå garantera att de kan säkerställa att ditt sökord kommer att hamna på Googles förstaplacering, speciellt inom en specifik tidsram. Det bästa de kan göra är att använda sig av fältkunskap och praktiska erfarenhet för att exekvera dina SEO-projekt.
   Så om och när när någon SEO-byrå självsäkert påstår att de kommer att taga din webbplats till oanade höjder och rankningar på nolltid bör du avsluta dialogen med dem, ty med stor sannolikhet kommer de att dra dig vid näsan riktigt ordentligt.

  • Hur uppdaterade är ni på algoritmernas förändring?
   Som vi berörde tidigare, uppdaterar alltså Google (och Bing) sina algoritmer från tid till annan, varför det är av vikt att du är medveten om att din webbplats måste optimeras i förhållande till dessa, för i annat fall kommer din sajt att halka efter riktigt ordentligt och din SEO-arbete kommer att påverkas negativt.
   Därför bör din SEO-partner vara au courant med algoritmernas förändring, då SEO-strategierna måste byggas upp kring dessa. Därför bör du även säkerställa att din potentiella SEO-leverantör också säkerställer att de optimerar sajterna i linje med de senaste förändringarna av algoritmerna.
   Du bör nämligen ha fullständigt klart för dig att detta har en avgörande betydelse för hur din webbplats och därmed hur ditt företag presterar.

  • Hur kommer ni att avrapportera de förändringar som ni genomför på min webbplats?
   När du anlitar en SEO-byrå är något av det första som du gör är att ge dem full access till din sajt. Därför bör du veta att en professionell och etisk SEO-byrå ständigt håller dig informerad om de förändringar som de genomför på din webbplats. Sådana rapporter bör du få varje vecka och inte bara i form av ett kryptiskt dokument med tårtor, hieroglyfer, grafer och siffror, utan även i form av muntlig genomgång. Du ska inte behöva be byrån om detta, utan den ska självmant presentera detta arbetssätt redan från början. Motsatsen är ett utpräglat varningstecken.
   Ty vad gör du om byrån helt plötsligt slutar svara dig och/eller skadar din webbplats utan din vetskap? En sådan SEO-byrå ska du aldrig anlita.

  • Hur ofta kommer ni att skicka rapporter och vad kommer de att innehålla?
   De flesta föredrar att deras SEO-leverentör skickar dem regelbundna rapporter framför dem som inte gör det.
   Det är i sin ordning om de skickar dessa rapporter en gång i månaden, men ännu bättre är det om de gör det varannan vecka, men allra bäst är det om de gör det varje vecka.
   En vederhäftig rapport bör innehålla följande information.
   Aktiviteter: det antal länkar som de har byggt, det antal av kontaktkampanjer som har genererats, vilket innehåll som har skapats och det innehåll som har skapats och andra specifika detaljer.
   Webbtrafik: statusen på webbtrafiken, hur mycket trafiken har stigit eller minskat i förhållande till historiken.
   Rankning: hur dina nyckelord rankar på sökmotorerna.
   Konvertering: det antal av besökare som har engagerats i olika stadier i tratten.

  • Hur mäter ni SEO-framgång?
   Samtidigt som webbtrafik, engagemang på dina sociala medier och rankningar är viktiga att monitorera, så är det ojämförligt bästa resultatet den konvertering som SEO-arbetet skapar. Därför bör du redan från början har mycket specifika målsättningar.
   Ty det är enbart när dina besökare omvandlas till kunder som du kan skapa intäkter, vilket också är varje vinstdrivande företags mål, det vill säga att öka sin försäljning och tjäna pengar. Således är det denna avkastning som du alltid måste mäta på och som vi såg ovan måste du ha mycket specifika mål, men framför allt måste din SEO-leverantör alltid se till att du överträffar dina mål.
   Med andra ord: SEO-byråer som mäter resultat på något annat sätt är du inte betjänt av att arbeta med. Och om din befintliga byrå inte presterar enligt ovan måste du sparka vederbörande omedelbart.

  • Använder ni er av svarthatts-SEO?
   Svaret på denna fråga bör vara ett jättestort NEJ.
   Svarthatts-SEO eller Black Hat SEO innebär arbetssätt som går stick i stäv med Googles riktlinjer. Dessa arbetssätt kan förvisso få din webbplats rankning att skjuta i höjden tillfälligt genom att lura Googles algoritmer.
   Google avskyr emellertid detta slags bondfångeri och så fort som det står klart för sökmotorjätten att din SEO-byrå har använt sig av ett illegitimt arbetssätt kommer den att straffa din webbplats och begrava den djupt nere i de allra sista sökresultaten.
   I värsta fall kan din webbplats bli utindexerad från Google, vilket innebär att dina potentiella kunder inte kommer att hitta ditt företag när de söker på dina produkter och/eller tjänster.
   Man skulle även kunna säga att också Google har ett fängelse som till skillnad från svenska fängelser är helt rymningssäkert.
   Det är väl ändå en mardröm?
   Så om någon SEO-byrå ens andas ett ljud om svarthatts-SEO ska du sky den byrån som pesten.

  • Har ni reparerat straffade webbplatser?
   Som vi såg ovan har även Google ett fängelse, dit straffade webbplatser förpassas.
   Google bestraffar alltså den webbplats, vars webbansvariga överträder riktlinjerna. Det finns två typer av sanktioner: algoritmiska sanktioner och manuella åtgärder.
   Algoritmrelaterad bestraffning äger vanligtvis rum när en ny algoritm har lanserats. Webbplatser som inte möter de parametrar som den nya algoritmen för med sig blir utsatta för denna bestraffning.
   Manuella åtgärder äger rum när Googles så kallade webspam team själva upptäcker att en webbplats bryter mot riktlinjerna och därpå ger klartecken för att webbplatsen utindexeras, vilket i klarspråk innebär att webbplatsen helt enkelt försvinner från Google.
   Så vad gör du om din webbplats straffas av Google?
   Det är just därför som det är så viktigt att du kontrollerar att din SEO-leverantör har solid och praktisk erfarenhet av att taga sig an bestraffade webbplatser och hjälpa dem att komma tillbaka till Google. Byrån ifråga måste alltså ha den nödvändiga kompetensen som krävs för att hämta ut din webbplats ur Googles rymningssäkra fängelse.

  • Outsoursar ni SEO-projekt?
   En del SEO-byråer tar sig vatten över huvudet i och med att de tar in för många projekt än de egentligen klarar av att hantera själva, det vill säga med den befintliga personalen. Om och när de gör detta vänder de sig vanligtvis till frilansare och andra byråer som de inte känner sedan tidigare.
   Detta är dock en enorm kompromiss, speciellt vad kvaliteten beträffar.
   Och resultatet?
   Resultatet blir undantagslöst sämre, ty ju fler kockar desto sämre soppa.
   Därför ska du inte lita på byråer som outsourcar sina projekt. Istället bör du välja en byrå som redan har den personalstyrka som krävs och som har ett solitt nätverk av dokumenterat duktiga frilansare.

  • Vad har ni för prisstruktur?
   Olika SEO-byråer erbjuder olika prismodeller och utöver själva prisstrukturen brukar olika SEO-tjänster ha olika priser.
   Exempelvis kan en kund vilja fokusera på länkbyggande samtidigt som en annan kund är angelägen om att få till nytt innehåll och/eller kontakt med bloggare. Således varierar prisstrukturen och beror på både olika byråer och SEO-tjänsterna ifråga..
   Den gemensamma nämnaren är samtidigt att de flesta SEO-byråer fakturerar på både tim- och projektbasis.
   Oavsett vilken prismodell som du föredrar får du aldrig glömma att byrån inte ska ta betalt för något som ni inte har kommit överens om och att budgeten heller inte överskrids alternativt sprängs. Välj därför en SEO-byrå som är 100% transparent i sin prissättning.

  • Hur kan jag kontakta er?
   Med tanke på hur SEO är beskaffat kommer det att vara nödvändigt för dig och dina kollegor att snabbt kunna komma i kontakt med byrån ifråga så ofta som det är nödvändigt. Säkerställ därför att du får detta avklarat med byrån direkt. Säkerställ att du kan kommunicera med dem så lätt och bekvämt som möjligt , inklusive live chat, telefon, mejl et cetera.

   Och skulle olyckan vara framme i form av att exempelvis den organiska trafiken störtdyker och/eller att rankningen råkar i fritt fall bör din SEO-leverantör kunna hjälpa dig med kort varsel.

  • Vad gör jag om jag blir missnöjd?
   Inget företag är perfekt och detta gäller även för SEO-byråer och dessvärre händer det att kunden blir mer eller mindre missnöjd med byråns prestationer – eller också med den totala avsaknaden av prestationer. Detta inträffar ofta.
   Men vad händer om även du blir missnöjd med din SEO-leverantör?
   Det är ju alltid bättre att förekomma än förekommas, varför du redan här och nu ska fråga kontaktpersonen som du för närvarande befinner dig i dialog med vad byrån gör för sina missnöjda kunder .
   Bra SEO-företag tar reklamationen på fullaste allvar för att tillsammans med kunden utröna var skon klämmer och exakt vad det är som kunden är missnöjd med. Så fort som byrån och kunden har kunnat identifierat och lokaliserat felet, så bör byrån vinnlägga sig om att se till att kunden ånyo blir och nöjd samt säkra att misstaget aldrig upprepas. För när allt är sagt och gjort samt skatten betald och kaffet urdrucket är klagomålet en gåva och till och med en möjlighet att stärka relationen.
   En del SEO-byråer erbjuder sina kunder en slags nöjd kund-garanti med pengarna tillbaka. Andra väljer bort 12-, 24- och 36-månaderskontrakten och uppsägningstiden till förmån för att enbart fakturera kunden per månad samt heller inte ha någon som helst annan bindningstid. Sådana företag är särdeles kund- och resultatfokuserade. Hittar du ett sådant SEO-företag kan du vara säker på att de kommer att lova för lite och hålla för mycket.

   Att anlita en SEO-byrå är förvisso en betydelsefull investering i både tid och resurser och som inköpare bör du vara både alert och kritisk. Är du dessutom ägare av företaget bör du även vara medveten om riskerna som är förbundna med att välja fel SEO-leverantör, ty en sådan byrå kan sänka både ditt varumärke och ditt företag.

   Följ därför ovanstående checklista slaviskt och ta reda på om din potentiella SEO-leverantör matchar just dina specifika behov och utmaningar.Kontakta oss för att veta mer

Vi älskar att prata om SEO och hur du ska marknadföra din webbsida på bästa sätt.
Om du vill veta mer boka gärna ett kostnadsfritt möte med oss på Digital island.

Relaterade blogginlägg

Vi är här för att hjälpa dig växa, kontakta oss!

Ring, maila eller kom förbi vårt kontor på Salagatan 23. Du är alltid välkommen!

  Ring eller maila oss på: 

  +46 73 987 96 53 

  info@digitalisland.se