Vad är GDPR och varför är det viktigt?

På Digital Island förstår vi vikten av GDPR och hur det påverkar ditt företag. Vi är här för att hjälpa dig säkerställa att din verksamhet uppfyller alla krav och regler.
Vad är GDPR och varför är det viktigt?

Idag är personuppgifter viktigare än någonsin. Sedan GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018 har kraven på hur företag hanterar personuppgifter skärpts markant. På Digital Island förstår vi vikten av GDPR och hur det påverkar ditt företag. Vi är här för att hjälpa dig säkerställa att din verksamhet uppfyller alla krav och regler.

Varför är GDPR viktigt?

GDPR är utformat för att skydda medborgarnas personuppgifter och ge dem större kontroll över hur deras data används. För företag innebär detta att man måste vara transparent med hur data samlas in, lagras och används. De viktigaste aspekterna av GDPR inkluderar:

 • Samtycke: Företag måste få ett tydligt samtycke från individer innan de samlar in deras personuppgifter.
 • Rätt att bli glömd: Individer har rätt att begära att deras personuppgifter raderas.
 • Dataöverföring: Företag måste kunna tillhandahålla en kopia av personuppgifter till individer vid förfrågan.
 • Datasäkerhet: Företag måste vidta åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst och dataintrång.

Att misslyckas med att följa GDPR kan leda till stora böter och skada företagets rykte. Därför är det avgörande att ha en solid strategi för GDPR-efterlevnad.

Hur kan Digital Island hjälpa dig?

På Digital Island erbjuder vi en omfattande tjänst för att säkerställa att ditt företag följer GDPR. Vi arbetar nära dig för att identifiera och åtgärda eventuella brister i din dataskyddsstrategi. Våra tjänster inkluderar:

 1. GDPR-analys: Vi genomför en grundlig genomgång av dina nuvarande processer för att identifiera områden som behöver förbättras.
 2. Policyutveckling: Vi hjälper dig att utveckla och implementera nödvändiga policys och rutiner för att säkerställa efterlevnad.
 3. Utbildning: Vi erbjuder utbildning för ditt team så att alla förstår vikten av GDPR och hur de ska hantera personuppgifter korrekt.
 4. Kontinuerlig övervakning: GDPR är inte en engångsåtgärd. Vi tillhandahåller kontinuerlig övervakning och uppdateringar för att säkerställa att ditt företag alltid är i linje med de senaste kraven.

Slutord

GDPR är här för att stanna, och att ignorera dess krav kan få allvarliga konsekvenser. På Digital Island är vi experter på GDPR och kan hjälpa dig att navigera dessa komplexa regler. Låt oss ta hand om din GDPR så att du kan fokusera på det du gör bäst – att driva ditt företag.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig med GDPR!

Relaterade blogginlägg

Vi är här för att hjälpa dig växa, kontakta oss!

Ring, maila eller kom förbi vårt kontor på Salagatan 23. Du är alltid välkommen!

  Ring eller maila oss på: 

  +46 73 987 96 53 

  info@digitalisland.se