Är Google Analytics på väg att förbjudas?

Vill du veta hur du ska göra för att följa användningen av Google Analytics utan att bryta mot några regler angående integritetsskyddet?
Är Google Analytics på väg att förbjudas?

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har utfärdat sanktionsavgifter mot två bolag för deras användning av Google Analytics och förelagt tre företag att också sluta använda Google Analytics. Kan detta ha konsekvenser för kunder som använder Google Analytics? Vi på Digital Island har sammanställt hur detta ser ut och hur du ska bemöta detta eventuella problem för att använda Google Analytics på din webbsida.

Eventuella åtgärder för dig som använder Google Analytics

För bolag som använder Google Analytics och möter situationer som granskning eller förelägganden från myndigheter som IMY, finns det några åtgärder som du kan överväga att vidta.
Här är några möjliga punkter:

 • Utvärdera: Du bör noggrant utvärdera hur ni använder Google Analytics och säkerställa att det följer gällande integritetslagstiftning och riktlinjer. Det kan vara viktigt att granska vilken typ av data som samlas in, hur den används och om den delas med tredje part.
 • Följ myndighetsrekommendationer: Om en myndighet som IMY har utfärdat förelägganden eller riktlinjer för att sluta använda Google Analytics eller anpassa dess användning, bör bolaget noga följa dessa rekommendationer. Det kan inkludera att avveckla användningen av verktyget eller att vidta åtgärder för att minska risken för integritetsproblem.
 • Utforska alternativa verktyg: Du kan undersöka alternativa verktyg för att samla in och analysera besöksstatistik och användardata. Det finns flera andra analysplattformar och programvara tillgängliga på marknaden som kan erbjuda liknande funktioner som Google Analytics. Genom att undersöka och utvärdera alternativa digitalaverktyg kan du hitta verktyg som kan vara bättre anpassad för integritetskrav och behov.
 • Stärk integritetsåtgärder: Du bör förstärka dina interna integritetsåtgärder och se till att ni följer bästa praxis för dataskydd. Det kan inkludera att se över era integritetspolicyer och rutiner för att säkerställa att de är i linje med lagstiftningen och att de skyddar användarnas personuppgifter på ett adekvat sätt.
 • Kommunicera med kunder: Om du och ditt företag fattar beslutet att sluta använda Google Analytics eller göra förändringar i hur det samlar in och hanterar data, är det viktigt att kommunicera detta tydligt till dina användare. Det kan inkludera att informera om ändringar i integritetspolicyer, datainsamling och eventuella alternativa verktyg som kommer att användas. Tydlig kommunikation hjälper till att upprätthålla transparens och bygga förtroende med dina webbesökare.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det viktigt för ditt bolag att noga granska er användning av Google Analytics och anpassa sig till eventuella krav eller rekommendationer från myndigheten. Genom att agera i enlighet med gällande integritetslagstiftning och vidta lämpliga åtgärder kan bolaget minska risken för sanktioner och upprätthålla en hög nivå av integritetsskydd för sina användare.

Vill du veta mer angående användningen av Google Analytics?

Om du vill veta mer hur du ska göra för att följa användningen av Google Analytics utan att bryta mot några regler angående integritetsskyddet för dem som besöker din webbsida. Då kan du kontakta oss på Digital Island, så tar vi ett möte och hjälper hur du ska hantera Google Analytics på rätt sätt.

Relaterade blogginlägg

Vi är här för att hjälpa dig växa, kontakta oss!

Ring, maila eller kom förbi vårt kontor på Salagatan 23. Du är alltid välkommen!

  Ring eller maila oss på: 

  +46 73 987 96 53 

  info@digitalisland.se