Klimatarena Stockholm

Branding

Och wordpress utveckling

Twoday

Ett projekt i samarbete med Twoday

Kontakta oss

En arena för att accelerera 
klimatomställningen

Klimatarena Stockholm är ett gemensamt initiativ av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län, med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Syftet är att effektivisera och strukturera samverkan mellan länets företag, kommuner och akademi för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län.

Här ska vi skapa en helhetsbild av klimatarbetet i länet, öka kunskapen, få stöd och inspiration att genomföra åtgärder och hitta nya samarbetsformer för att minska utsläppen av växthusgaser. Stockholms län ska ta sin del av ansvaret för att få ned utsläppen och visa Sverige och omvärlden hur en snabbare klimatomställning skapar jobb och exportmöjligheter.

Tillsammans är vi en drivande kraft för att nå klimatmålen!

70

Bilder & filmer till bildbank togs fram

10

Färger till Peronsliga färger för Klimatarena

Arial

Så lätt tillgängligt typsnitt som möjligt

5/5

Nöja är vi med resultatet

Snabbfakta

Tidsram för projektet följdes

100%

Kundnöjdhet

100%

Svårighetsgrad

40%

Genomsnittlig projektkostnad

22%

Förnyelsen av Klimatarena Stockholm: En Helhetslösning för Digital och Visuell Identitet

I vårt senaste samarbete med Klimatarena Stockholm, en framstående plattform för klimatomställning i Stockholms län, tog vi oss an utmaningen att förnya deras visuella och digitala närvaro. Vår resa började med ambitionen att göra information mer tillgänglig och engagerande, en vision som snabbt materialiserades genom utvecklingen av en ny font. Denna nya typografi var inte bara modern och lättläst utan också utformad för att vara tillgänglig, vilket garanterar att alla, oavsett förutsättningar, enkelt kan ta del av plattformens viktiga budskap.


Genom ett nära samarbete utvecklade vi tillsammans en ny ikon som skulle komma att bli hjärtat i Klimatarena Stockholms nya logotyp. Denna ikon, som symboliserar både innovation och samverkan för klimatet, bibehöll vi tillsammans med det noga utvalda typsnittet, vilket säkerställde en sömlös övergång mellan den gamla och den nya identiteten.


Med den nya identiteten som grundpelare gick vi vidare med att uppdatera webbplatsen. Varje element, från layout till färgsättning och användarinteraktion, omarbetades för att återspegla den nya identiteten. Vår ambition var att skapa en digital miljö som inte bara förmedlar Klimatarena Stockholms engagemang och vision utan också förbättrar användarupplevelsen och tillgängligheten.


Utöver den digitala närvaron tog vi fram en serie dokumentmallar och PowerPoint-presentationer, designade för att stärka kommunikationen och enhetligheten i alla officiella dokument. En omfattande bildbank utvecklades också, fylld med högkvalitativa bilder som representerar Klimatarena Stockholms arbete och värderingar, för att säkerställa konsistens över alla plattformar och material.


Vidare introducerade vi en ny mailsignatur och designade roll-ups som effektivt kommunicerar den förnyade identiteten. Dessa element fungerar som ytterligare beröringspunkter som stärker igenkänningen och varumärkesmedvetenheten hos alla som engagerar sig med Klimatarena Stockholm, från partners till allmänheten.


Detta projekt är ett bevis på vår förmåga att leverera helhetslösningar som inte bara förnyar en organisations visuella närvaro utan också stärker deras kommunikation och engagemang med deras viktiga målgrupper. Genom att kombinera estetik med användbarhet har vi tillsammans med Klimatarena Stockholm tagit viktiga steg mot en mer inkluderande och tillgänglig kommunikation om klimatomställningen.


Vi är här för att hjälpa dig växa, kontakta oss!

Ring, maila eller kom förbi vårt kontor på Salagatan 23. Du är alltid välkommen!

    Ring eller maila oss på: 

    +46 73 987 96 53 

    info@digitalisland.se