Webb

60%

Ökning av Trafik från Sociala Medier

Kontakta oss

Sverige Solpaneler - Optimering av Digital Närvaro och Kundinteraktion

Sverige Solpaneler, en ledande leverantör av solenergilösningar, anlitade oss för att förbättra sin digitala närvaro och öka kundengagemanget. Vårt uppdrag var att förbättra webbplatsen för att öka online-förfrågningar, konverteringsfrekvens och kundnöjdhet

51.85%

Ökning av förfrågningar

89.72%

Hög Kundnöjdhet

59.89%

Trafik från Sociala Medier

2.15%

Förbättrad Konvertering

Snabbfakta

Tidsram för projektet följdes

96%

Kundnöjdhet

70%

Svårighetsgrad

15%

Genomsnittlig projektkostnad

95%

Utmaningar: Att optimera en redan existerande webbplats för att förbättra användarupplevelsen och konverteringsfrekvensen, samt att öka företagets synlighet på sociala medier.


Lösningar: • Webbplatsförbättringar: Vi genomförde en rad optimeringar på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och navigeringen.

 • Konverteringsoptimering: Vi implementerade strategier för att öka konverteringsfrekvensen, inklusive tydligare call-to-actions och förbättrad kontaktformulär.

 • Sociala Medier Strategi: Vi utvecklade och genomförde en social media strategi för att driva mer trafik till webbplatsen och öka varumärkesmedvetenheten.


Resultat: • Ökning av Online-Förfrågningar: En ökning på 51.85% i antal online-förfrågningar, vilket visar på förbättrad kundengagemang.

 • Förbättrad Konverteringsfrekvens: En konverteringsfrekvens på webbplatsen på 2.15%, vilket indikerar en effektivare försäljningstratt.

 • Hög Kundnöjdhet: En kundnöjdhet på 89.72%, vilket reflekterar en positiv användarupplevelse och tillfredsställelse med tjänsterna.

 • Ökning av Trafik från Sociala Medier: En ökning på 59.89% i trafik till webbplatsen från sociala medier, vilket visar på framgångsrik marknadsföring och engagemang.


Slutsats: Projektet för Sverige Solpaneler har visat på vikten av en väl genomtänkt digital strategi. Genom förbättringar på webbplatsen och en stark närvaro på sociala medier har företaget inte bara ökat sin digitala närvaro utan också förbättrat kundengagemanget och försäljningen.


Vi är här för att hjälpa dig växa, kontakta oss!

Ring, maila eller kom förbi vårt kontor på Salagatan 23. Du är alltid välkommen!

  Ring eller maila oss på: 

  +46 73 987 96 53 

  info@digitalisland.se