Turn Energy

Turn Energy är specialiserade på att utveckla, driva och äga fristående solparker. I våra solparker, som finns på arrenderad mark, produceras energi som sedan säljs och distribueras till företag och organisationer som vill vara en del av omställningen till förnybar energi.

Kontakta oss

Ny webbplats till Turn Energy

De skiljer oss från många andra aktörer. Vi utvecklar, bygger och förvaltar solparkerna samt hanterar försäljningen av den genererade energin, det vill säga vi är s.k IPP (Independent power producers). Våra markägare kan känna sig trygga att vi stannar kvar, från det inledande planeringsstadiet ända tills parkerna når slutet av sin ekonomiska livslängd efter ca 45 år.

turnenergy.com