Visma

99.68%

En exceptionell genomföranderate, vilket bevisar vår förmåga att leverera projekt i tid och med hög kvalitet.

Kontakta oss

Visma ♡ Digital island

Digital Island har etablerat ett framstående partnerskap som underleverantör till Visma, en ledande leverantör av affärssystem och tjänster. Vårt samarbete har inkluderat deltagande i stora projekt och upphandlingar, där vi har arbetat med kunder som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten, Bostadsförmedling och Löf.

Samarbetsmål:
Som underleverantör till Visma har vi fokuserat på att tillhandahålla expertis inom IT-lösningar, systemutveckling och digital transformation. Vårt mål har varit att leverera högkvalitativa resultat som stödjer Vismas tjänster och förstärker deras kundrelationer.

11

Projekt genomförande

4

Framgångar i Upphandlingar

89.31%

Kundbevarande

5/5

Kundnöjdhet för Visma

Snabbfakta

Tidsram för projektetens följdes

100%

Kundnöjdhet

65%

Svårighetsgrad

79%

Genomsnittlig projektkostnad

50%

Framgångsrikt Partnerskap mellan Digital Island och Visma

Digital Island har haft det ärofyllda uppdraget att fungera som underleverantör åt Visma, en av de ledande leverantörerna av affärssystem och tjänster. Genom vårt samarbete har vi bidragit till flertalet stora projekt och varit en aktiv del i upphandlingar, där vi tillsammans har arbetat med kunder som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten, Bostadsförmedling och Löf.


Samarbetets Natur:

Som underleverantör till Visma har vårt team hos Digital Island levererat expertis inom IT-lösningar, systemutveckling och digital transformation. Vårt bidrag har varit avgörande i att säkra framgångsrika resultat i både projektgenomförande och upphandlingsprocesser.


 


Resultat:


Projektgenomförande: En imponerande projektgenomföranderate på 99.68%, vilket visar på vår förmåga att leverera kvalitativa resultat i tid.

Kundnöjdhet för Visma: En kundnöjdhet på 93.40%, vilket speglar den höga kvaliteten på de tjänster vi tillhandahåller i samarbete med Visma.

Framgång i Upphandlingar: En framgångsrate på 77.19% i upphandlingar, vilket bevisar vår kompetens och konkurrenskraft i att vinna nya affärer.

Kundbevarande: En kundbevaranderate på 89.31%, vilket indikerar starka och varaktiga relationer med våra gemensamma kunder.


 


Slutsats:


Samarbetet mellan Digital Island och Visma är ett lysande exempel på hur partnerskap kan skapa mervärde och bidra till ömsesidig framgång. Genom vårt engagemang och expertis har vi lyckats leverera exceptionella resultat, vilket stärker vårt rykte som en pålitlig partner inom IT och digitala lösningar.


Vi är här för att hjälpa dig växa, kontakta oss!

Ring, maila eller kom förbi vårt kontor på Salagatan 23. Du är alltid välkommen!

    Ring eller maila oss på: 

    +46 73 987 96 53 

    info@digitalisland.se