Vad är skillnaden mellan UI och UX?

Här beskriver vi skillnaden mellan UI och UX på ett enkelt sätt.
Vad är skillnaden mellan UI och UX?

Vad är skillnaden mellan UI och UX?

Termerna UI och UX förekommer ofta inom webbutveckling idag. Men vad exakt betyder de och vad är det för skillnad mellan dem? Grundläggande sett är UI (’User Interface’ — ’användargränssnittet’) en serie skärmar, sidor och visuella element t.ex. knappar och ikoner. Det är helt enkelt inslagen användaren interagerar med inom en produkt eller tjänst.

UX (’User Experience’ — ’användarupplevelse’) är å andra sidan den helhetsupplevelse personer har när de interagerar med alla aspekter av företagets produkter och tjänster. Det ligger stort fokus på att möta användarnas förväntningar och känslor via empati.

Skillnaden är inte helt uppenbar och det är tyvärr vanligt att folk blandar ihop termerna. Så vad är skillnaden mellan UI och UX? I denna artikel gräver vi djupare för att klargöra detta så tydligt som möjligt.

Vad är UI?

Enkelt uttryckt är UI allt som användare aktivt interagerar med när de använder digitala produkter eller tjänster. Detta inkluderar allt från knappar, sökfält och menyer till hårdvaran man använder. Datorskärmar, pekskärmar, tangentbord, ljud och till och med ljus går att använda som fysiska gränssnitt.

Vad är UX?

UX är ett bredare koncept som uppkom för att beskriva helheten bortom enstaka element i gränssnitt. Exempelvis ”Hur påverkar samspelet mellan interaktionsobjekt användare” i kombination med ”vilken känsla utstrålar vårt färgschema” besvaras via UX.

Första gången uttrycket användes i professionell kapacitet var på Apple i början av 1990-talet. Don Norman (med bakgrund inom kognitiv vetenskap) fick arbetstiteln ”User Experience Architect”, något han själv beskrev som:

–”Användarupplevelse omfattar alla aspekter av slutanvändarens interaktion med företaget, dess tjänster och dess produkter.”

Definitionens bredd sträcker sig därmed till alla möjliga interaktioner personer kan ha med produkter och tjänster — inte endast digitala. Till och med hur man använder en kaffekopp faller in under UX. Vissa inom fältet har valt att istället använda uttrycket ’kundupplevelse’, medan andra har gått ännu längre och helt enkelt betecknar fältet ’design-design’.
Oavsett namnet är Normans ursprungliga definition av UX kärnan i varje design som har med tankar och upplevelser att göra ­— det är alltomfattande och helt centrerat kring hur människor interagerar med den.

Peter Morville tog fram ett bildexempel på vilka byggstenar som leder till bra UX-design:

Peter Morvilles UX-modell i form av en honungskaka

Källa: Peter Morville

Denna ’honungskaka’ har blivit grunden för bästa praxis bland UX-proffs. Modellen används till vägledning över flera beröringspunkter med användare, inklusive:

  • Hur de upptäcker just ditt företags produkt
  • Handlingsföljden i deras interaktion med gränssnittet
  • De tankar och känslor som uppstår under användning
  • Helhetsintrycket som sitter kvar efter upplevelsen

UX-designers ansvarar alltså för att produkter och tjänster bryggar kundens behov till önskat resultat med så lite friktion som möjligt. De har nära samarbete med UI-designers, UX-forskare, marknadsförare och produktutvecklare för att förstå sina användare. Processen innefattar konkret forskning baserad på både kvantitativa och kvalitativa användarundersökningar. Resultaten använder de sedan till kontinuerlig iteration och förbättring.

Exempel på UX

Det spartanska utseendet på Google.com belyser hur ett simpelt gränssnitt kan leda till en fantastisk upplevelse. Genom att i varje steg utgå från användaren inser Google att besökarna endast är där för en sak: information. Så snabbt som möjligt.

Faktumet att ordet ’Googla’ används som allmänt accepterat verb grundas i hur väl företaget levererar den upplevelsen. Nästan allt en person vill ta reda på går att nå i ett ögonblick och få sökmotorer lyckas konkurrera på den fronten idag.

Föreställ dig att varje sökning på Google tog hela 15 sekunder att visa resultaten och att du därmed behövde klicka dig till en ny sida för varje träff i listan. Även om gränssnittet i övrigt förblev detsamma skulle din upplevelse vara mycket mer frustrerande och du hade antagligen bett om en annan sökmotor.

Slutligen — Vad är skillnaden mellan UI och UX?

På den mest grundläggande nivån består alltså UI av ”verktygen” som låter någon interagera med en produkt eller tjänst. UX är, å andra sidan, den enskilda individens helhetsupplevelse baserat på allt från en hemsidas UI-element till hur värmeisolerad en termos är. De känslor och minnen som uppstår och förknippas med användning av produkten eller tjänsten ligger i centrum för alla beslut kring UX.

Om du vill veta mer angående skillnaden mellan UI och UX så kan du alltid kontakta oss på Digital Island. Vi brinner för bra UX och delar gärna med oss av vår erfarenhet.

Relaterade blogginlägg

Vi är här för att hjälpa dig växa, kontakta oss!

Ring, maila eller kom förbi vårt kontor på Salagatan 23. Du är alltid välkommen!

    Ring eller maila oss på: 

    +46 73 987 96 53 

    info@digitalisland.se