Ny app för Region Stockholm

Vi på Digital Island fick äran att utveckla en ny applikation till Region Stockholm till Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län.
Ny app för Region Stockholm

Vi på Digital Island fick äran att utveckla en ny applikation till Region Stockholm till Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län.

Det palliativa kunskapscentrums (PKC) syfte är att utgöra en kunskapsbank för palliativa frågor. En del av uppdraget och dess applikation var att informera, utbilda och utveckla palliativa frågor, samt ge stöd och rådgivning, så att kunskapen om palliativ vård ökar hos alla personalgrupper som vårdar palliativa patienter.
Kunskapscentret har ett allt större digitalt bibliotek med webbutbildningar, videoföreläsningar och annat kunskapsmaterial på deras webbplats.

Innan vi startade projektet så genomförde vi en förstudie i syfte att ta fram ett tekniskt lösningsförslag för att realisera en ny PKC-app för Region Stockholm. Den visade att användarna hade svårigheter att finna informationen via deras befintliga webbplatsen och därmed var behovet stort av en applikation som gick att använda på både iPhone och Androider som gjorde det enklare för användarna att snabbt få tillgång till kunskap om palliativ vård.

App Projektet

Vi på Digital Island tog fram allt ifrån UX/UI design för applikationen och därefter utvecklade vi applikationen i ramverket Flutter.
API-utvecklingen genomförs av vår samarbetspartner Twoday och Kunskapsströmmen är byggd i Optimizely (Episerver) som också förvaltas av Twoday och är tänkt att fortsätta vara “master” med ett API-lager som förser appen med innehåll.
Självklart kommer vi förvalta applikationen och ansvara över dess kvalité och eventuella uppdateringar.

Applikationen går att hämta via Appstore och GooglePlay.

Relaterade blogginlägg

Vi är här för att hjälpa dig växa, kontakta oss!

Ring, maila eller kom förbi vårt kontor på Salagatan 23. Du är alltid välkommen!

    Ring eller maila oss på: 

    +46 73 987 96 53 

    info@digitalisland.se