Chat GPT sätter fart på digitala utvecklingen

Chat GPT sätter fart på den digitala utvecklingen och dess produktion

Den stora fördelen idag med AI-verktyg som Chat GPT är att det tar väsentligt kortare tid att leverera skrivna artiklar till användarna och kunderna. Att börja med ett ”tomt blad” istället för en skriven text utfört av Chat GPT är självklart mer effektivt, något som vi ofta använder som hjälpmedel inom våra tjänster för SEM och SEO. Det betyder inte att vi kan låta Chat GPT skriva texterna som vi kopierar och klistrar in. Man måste alltid redigera och skriva om dess texter, men effektiviteten, kvalitén och kreativiteten att skriva texter blir ändå betydligt högre med Chat GPT. När vi skrev denna artikel använde vi oss av Chat GPT.

Utvecklingsmetod med hjälp av Chat GPT

Nu när GPT4 har lanserats har kraften utvidgats för att inte bara innefatta texter och språkkunskap, utan nu även leverera visuell grafik, som innebär att även UX, Frontend och Backend kan använda dess AI-teknik. Detta kommer självklart att påverka utvecklingsmetodiken, enligt Gustav Trolle, ägare och grundare på den digitala byrån Digital Island.

Vi börjar se effektiviteten och verktygets snabbhet som en spännande fördel i vår digitala produktion. Särskilt om du använder betalversionen av Chat GPT4. Idag så surfar en utvecklare in på Google för att söka efter olika kodlösningar, om programmeraren har fastnat i ett kodproblem. Därefter får utvecklaren leta igenom dess resultat som Google presenterar och utvecklaren får klicka sig igenom många länkar eller så använder utvecklaren tex plattformen Stack Overflow som självklart också kan ta tid att hitta en lösning.
Att istället fråga Chat GPT om dess problem och snabbt få ett svar är kan självklart vara mer effektivt och det kommer öka tempot betydligt i utveckling och projekten.

Kodgranskning & stötta LIA utvecklare

Vi har även diskuterat internt om testa Chat GPT för kodgranskning, även om det idag inte är gjort för det. Vi ser också en potential i att AI kan stötta juniora & LIA utvecklare, för att lätta på trycket för våra Faddrar som kontinuerligt måste stötta dessa nya utvecklare.
Men det är självklart också viktigt att ha kontroll på svaren som Chat GPT levererar, för det kan också bli fel i vissa fall. Vi får inte glömma bort att tekniken fortfarande är väldigt ny och ännu inte helt perfekt.

Vill du veta mer hur du kan nyttja Chat GPT i den digitala utvecklingen? Då kan du Kontakta oss så kan vi boka ett kostnadsfritt möte med fika.

april 13, 2023

Digital Island har blivit Shopify partner

Som Shopify partner kommer Digital Island att erbjuda integrerade lösningar för Shopify-webbutiker. Vi kan hjälpa till att skapa och förbättra Shopify-webbutiker med tillhörande tjänster. Genom partnerskapet kan Digital Islands alla kunder och samarbetspartner också få tillgång till expertis inom Shopify samt specialiserad Shopify-support för att optimera e-handelshantering. Detta partnerskap gör det möjligt för Digital Island...

Läs mer >