Ny app för Region Stockholm

Vi på Digital Island fick äran att utveckla en ny applikation till Region Stockholm till Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län. Det palliativa kunskapscentrums (PKC) syfte är att utgöra en kunskapsbank för palliativa frågor. En del av uppdraget och dess applikation var att informera, utbilda och utveckla palliativa frågor, samt ge stöd och rådgivning, så att…