Vad är skillnaden mellan UI och UX?

Vad är skillnaden mellan UI och UX? Termerna UI och UX förekommer ofta inom webbutveckling idag. Men vad exakt betyder de och vad är det för skillnad mellan dem? Grundläggande sett är UI (’User Interface’ — ’användargränssnittet’) en serie skärmar, sidor och visuella element t.ex. knappar och ikoner. Det är helt enkelt inslagen användaren interagerar…